За нас Контакти Продукти Документи и сертификати Референции Галерия

Фирма СИСТЕМ ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД е на пазара от 2002 година. През 2013 година фирмата беше сертифицирана по ISO 9001:2008. Основната дейност е търговия с PEHD тръби и фасонни части за водоснабдяване и канализация, също така шахти, ревизионни капаци, дъждоприемни решетки, както и всички видове щамповани вълнообразни части.

Доставяме заваръчни машини от FUTURA – Италия, както и модулни бензиностанции с обем от 10 000 литра и автономно зареждане за абонати използващи 50 позиции с абонатен микрочип.

Стратегията на фирмата е да предложи най-доброто решение на най-изгодна цена. За постигане необходимото качество на извършваните от фирмата дейности и услуги се прилага разработена за целта програма и се упражнява непрекъснат контрол. Продуктите са придружени със сертификати, съответстващи на изискванията. При управлението на дейностите се спазват нормативните документи и стандартите за отрасъла. Ръководещия и изпълнителски персонал, ангажиран за изпълнението на договорените работи е с необходимата квалификация, обучен и инструктиран за спазване на проектните, нормативните и законовите разпоредби, екологичните и здравно-хигиенните изисквания.

 

SystemGroupBulgaria  SystemGroupBulgaria  SystemGroupBulgaria  EU_project

 

Като водеща фирма в полиетиленови системи за транспортиране на вода за питейни нужди и отпадна вода, ние предлагаме цялостен избор на ценово ефективни продукти и асоциирани тръбопроводи от метал.

Реализирани са обществени поръчки с В и К – Монтана, Кърджали, Ямбол, Смолян, Видин, Стара Загора, Кубрат, Драгиев и Ко и други. През годините фирмата увеличава броя на своите клиенти за което свидетелстват и сключените ни договори за доставка на материали с горепосочените дружества. Систем груп България обслужва водещи фирми, които участват в изграждането на различни проекти, както и общини изграждащи своята инфраструктура.

          Систем груп България е постоянно ангажирана в осъществяването на своята мисия:

Водещо място, като продуктите предлагани от нея са с най-високо качество и като вносител на полиетиленови тръби в България това се доказва и посредством:
           • разширяване на капацитета с нови продукти;
           • доставка на водоснабдителни тръби с вътрешен санитарен слой;

           • доставка на фасонни части и арматури за водни - полиетиленови тръби;

www.systemgroupbg.com All Rights Reserved 2008     | За нас | Контакти | Продукти | Документи и сертификати | Референции | Галерия |

Design: Martin